Direct naar inhoud

BRL 7000 certificaat

Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem.

Toepassingsgebieden:

  • Protocol 7001, versie 6.0: Uitvoering van landbodemsaneringen met conventionele methoden.
  • Protocol 7004, versie 6.0: Tijdelijk uitplaatsen van grond.