Direct naar inhoud
Home  › ... Circulair

Vakkundig Circulair sloopbedrijf van de toekomst

De vraag naar grondstoffen neemt wereldwijd toe. De overheid werkt daarom toe naar een circulaire economie in 2050 met als doel een efficiënter gebruik van (nieuwe) algemeen beschikbare grondstoffen met een duurzaam productieproces. Mol Sloopwerk levert door het uitvoeren van circulair slopen een bijdrage aan de Nederlandse Circulaire Bouweconomie van de toekomst.

In de circulaire economie bestaat afval niet. Restproducten zijn grondstoffen voor nieuwe producten of worden weer opgenomen in de natuur. Hierdoor zorgen we goed voor het milieu en uiteindelijk ook voor onze eigen leefbaarheid.

Wat is circulair slopen?

Slopen is veel meer dan het creëren en afvoeren van een berg puin, wij zien het als het winnen van herbruikbare materialen en grondstoffen. Vanaf de aanvraagfase van het project brengen we die materialen in kaart door een inventarisatie op de projectlocatie. Vervolgens maken we een plan over wat er mogelijk is met de vrijkomende materialen en reststoffen. 

 

Kwaliteit, milieu en veiligheid

Expert bij uitstek

Die hoogwaardige kwaliteit onderstrepen wij door te voldoen aan een veelzijdigheid van normen, eisen en wetgeving. Daarvoor halen wij alles uit de kast. Veilig, comfortabel, duurzaam, respectvol werken. Dat vinden wij logisch. Bijgaand een overzicht van onze certificaten.

De uitvoering van de sloop vindt plaats conform het sloopplan. Bij de uitvoering van de sloopwerkzaamheden zijn medewerkers betrokken die deskundig zijn op het gebied van veilig en milieukundig slopen. Mol Sloopwerken werkt met goedgekeurd materiaal, wij zorgen dat de slooplocatie veilig en ordelijk is en dat de vrijkomende materiaalstromen geen verontreiniging van bodem en omgeving veroorzaken. 

Projecten

Onze kennis wordt vooral gevraagd bij specialistische renovatieprojecten in de gezondheidszorg, verbouwingswerkzaamheden van grote bedrijfskantoren en totaalsloopwerkzaamheden. Hierbij wordt in combinatie met ons bedrijfsbureau, bedrijfsleiders en de projectleiders gezocht naar technische oplossingen met passend maatwerk en een financieel onderbouwde begroting.

Geen relevante projecten gevonden...