Direct naar inhoud

Procescertificaat Asbestverwijdering

Dit procescertificaat is, op basis van het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering als bedoeld in de artikelen 4.27 en 4.28 van de Arbeidsomstandighedenregeling, afgegeven door TÜV Nederland conform het actuele certificatiereglement van TÜV Nederland. In het procescertificaat Asbestverwijdering staat een zorgvuldige beschrijving voor het arbeids- en milieutechnisch verwijderen van asbest, asbesthoudende producten en asbest besmet materiaal of constructieonderdelen tijdens sloop en renovatiewerkzaamheden in bouwwerken en objecten. Ook is hierin beschreven hoe om te gaan met asbest dat is vrijgekomen na incidenten.